Sök

Morneon Fasad

Fasadrenovering och takomläggning i Skåne

Viktoriagatan 3 & 5, Landskrona – Balkongrenovering

15 juli, 2015
I konkurrens vann vi entreprenaden att renovera och gjuta om 12 st balkonger och renovera 2 st terassbalkonger till Heimstaden. Det var en renovering med hög ambitionsnivå då balkongerna inte skulle förändras i sitt uttryck. Före renovering. Finsatsen hade stora rörelsesprickor ovanför tvärbalken i mitten av denna balkong. Efter rivning av betongen synades rambalkarna av en extern konstruktör, en del av balkarna dömdes ut och fick ersättas. Vid byte av denna balk hade man gjort en ursparing i bjälklagstocken. Detta har vi inte sett tidigare. Normalt är balkarna parallella med bjälklagsriktningen. De balkar som inte var så rostangripna åtgärdades med blästring och rostskyddsmålning. I entreprenaden skulle balkongräckena renoveras men vissa var så sönderrostade att de fick bytas ut. Vi är mycket stolta över det färdiga resultatet på hela projektet.

Läs mer

Vill du veta mer om vårt arbete med balkong- och fasadrenovering? Läs mer om våra tjänster, eller se fler av våra referensprojekt i bloggen.