Sök

Morneon Fasad

Fasadrenovering och takomläggning i Skåne

Fasad- och balkongrenovering på Limhamnsvägen 12, Malmö

2 december, 2010
I entreprenaden ingick följande: Beställare: Brf Öresundsdammarna Till vänster: Före renovering. Till höger: Etablering klar. Gamla balkongräcken demonterades och deponerades. Till vänster: Nya krönplåtar monterades. I mitten: Nytt membran justerades in på terrasser innan gjutning. Till höger: Sydsten hjälper oss att gjuta betong på höga höjder. Till vänster: Betong vibreras på plats. Till höger: Betongen som här stockas ut håller en mycket hög kvalitet med exponeringsklass XD3 XF3. Till vänster: Fasaderna avfärgas här med Caparols AmphiSilan som är en silkonhartsbaserad produkt med effekter från nano- kvartsteknologin. AmphiSilan har ett betydligt högre smutsskydd än en ren Silkonhartsfärg. Till höger: Originalskiljeväggar på balkongerna efter renovering. Till vänster: Gavelfasad efter renovering. Till höger: Fasaden efter avslutad entreprenad.

Läs mer

Vill du veta mer om vårt arbete med balkong- och fasadrenovering? Läs mer om våra tjänster, eller se fler av våra referensprojekt i bloggen.