Sök

Morneon Fasad

Fasadrenovering och takomläggning i Skåne

Morneon Fasad är certifierade för Stofix

17 augusti, 2021

Ambitionen med Stofix är att bevara fastighetens arkitektoniska uttryck. Lika vackra och hållbara tegelfasader som människan byggt i årtusenden skapas med en metod som är tunnare, tåligare, hållbarare och snabbare att montera.

Stofix tegelbeklädnad är en fasadkonstruktion som är skild från stommen. Väderbeständigt äkta bränt tegel ger väggkonstruktionen och isoleringen ett långvarigt skydd. Tegelpanelerna hänger på monteringsskenor som tillåter rörelse i stommen utan att fogarna bryts. Med en upphängningsskena bärs tegelelementen upp och skapar en ventilationsspalt. Tegelbeklädnadens luftspalt är alltid minst 35 mm och på detta sätt kan isoleringen inte bli våt och förlora sin isoleringsförmåga. I Stofix tegelfasadsystem kombineras tegelfasadens fördelar med en modern och effektiv byggmetod.

Systemet kan förverkligas med många olika färger, strukturer och förband från flera anrika tegelfabriker. Tillverkning och fogning under torra, kontrollerade förhållanden ger en bättre arbetsmiljö och effektiviserar byggprocessen. Fasadsystemet kan monteras även i kalla temperaturer och materialavfallet minskar markant. Den färdiga fasaden är mer än femtio procent lättare än en traditionellt murad fasad, vilket minskar den strukturella belastningen avsevärt.