Sök

Morneon Fasad

Fasadrenovering och takomläggning i Skåne

Muraryrket

18 januari, 2021

Gymnasieskolans treåriga program för Bygg- och anläggningsbranschen ger en god grund för anställning hos Morneon. I byggbranschen hanteras stora ekonomiska värden och utbildningen ska därför ge färdigheter i att planera, genomföra, dokumentera och kvalitetssäkra arbetet med nutida metoder och hjälpmedel. Gymnasieskolan har värdefulla fördjupningskurser i Betong respektive Mur- och putsverk 1 – 3.
Den arbetsplatsförlagda utbildningen på Morneon gör att praktikanterna utvecklar handlag och skicklighet. Samtidigt som eleven lär sig att lösa uppgifter i det dagliga arbetet utvecklas en viktig yrkesgemenskap.
Att arbeta med renovering av fastigheters skalskydd innebär många varierade uppgifter. Ibland arbetar man inomhus och ibland utomhus. Arbetsuppgifterna omfattar skalmur, balkonger, dekorelement, tak, fönster, isolering, trappor, garage, fasadtvätt och ventilation.
Murare är ett av våra äldsta byggyrken. Byggteknik, utrustning och material har utvecklats. Murmästare och timmermän svarade för en stor del av vår bebyggelse från medeltiden och ända fram till mitten av 1800-talet. De både ritade och byggde husen med en sådan kvalitet att många finns kvar.
Fastigheter kräver ständigt underhåll och hantverkare med murarkompetens har goda framtidsutsikter.
För att ge ett historiskt perspektiv kommer här en länk till en engelsk utbildning i konsten att mura från 1920-talet, klicka här.