Sök

Morneon Fasad

Fasadrenovering och takomläggning i Skåne

Nytt avgörande om bygglov vid fönsterbyte

24 januari, 2021

Länsstyrelsen i Skåne har i ett beslut, den 22 december 2020, upphävt Malmö Stadsbyggnadsnämnds beslut att utdöma sanktionsavgift för fönsterbyte i fastigheten Asker 3 i Ribersborg. Ärendet omfattar även byte av fasadfärg och balkongräcken, där Länsstyrelsen i Skåne ger Malmö Stadsbyggnadsnämnd rätt i att bygglov skulle ha sökts. Att hela renoveringen syftar till att återställa fastighetens ursprungliga färg och uttryck saknar betydelse för kravet på bygglov och startbesked.

I flera avgöranden rörande bygglov vid fönsterbyte har byggnadsnämnder hävdat att träfönster ska ersättas med träfönster utan att egentligen fördjupa sig i skälen till detta. Det finns bra träfönster men det finns också dåliga. Det finns trä/aluminium-fönster av dålig kvalitet men det finns också trä/aluminium-fönster av mycket hög kvalitet och vissa som är mycket lämpliga för äldre fastigheter. Ett bra trä/aluminium-fönster har sex fler renoveringsfria cykler jämfört med ett bra träfönster.  Det framstår därför som missförstådd pietet att alltid hävda att träfönster är bäst. Om ekonomi och hållbarhet tas in i ekvationen talar mycket för att trä/aluminium-fönster uppfyller alla krav på varsamhet och inte i sig kan anses förvanska fastigheter av kulturell betydelse.

Länsstyrelsens beslut har diarienummer 403-19225-2020, 403-43412-2020.