Sök

Morneon Fasad

Fasadrenovering och takomläggning i Skåne

Västra Kanalgatan 5, Malmö – Fasadrenovering och fönsterbyte

20 november, 2017
I konkurrens vann Morneon Fasad AB uppdraget att fasadrenovera och byta fönstren i kvarteret Delfinen fastighet nr 14, stort som ett eget kvarter. Vi på Morneon gjorde många tester och syner på plats med materialleverantörer och samarbetspartners såsom plåtslagare och snickare innan vi lämnade offert. I vår offert ingick en del optioner med alternativa lösningar, till exempel för fönsterpartierna på balkongerna. Det var mycket uppskattat av kunden att vi identifierat dem innan projekt drog igång så att tillkommande kostnader kunde slås fast innan projektstart och kontraktsskrivning. Entreprenaden var stor för Morneon, men vi siktar på att ha minst två basjobb i den här storleken igång varje år. Entreprenaden har löpt på mycket bra. De framgångsfaktorer som lett till ett lyckat resultat är bland annat den noggranna undersökningen innan start, de kompetenta hantverkarna med yrkeskontinuitet, bra arbetsledning och kundens projektledare. Läs mer om projektet nedan. Fastigheten är stor och har fasader mot tre gator. Diskussioner med olika materialleverantörer fördes där olika fasadsystem jämfördes med varandra. Innan vi lämnade en offert synades fasaden på plats tillsammans med samarbetspartners och materialleverantörer. Efter att vi vunnit entreprenaden utfördes fönsterbyte på en liten del av fastigheten. Ca 50 fönster byttes i samband med hyresgästanpassning till en ny vårdcentral. Till höger ser ni vår projektledare Roland Edberg och arbetsledare Christer Paulsson i diskussion på plats. Gamla fönster revs ut och ersattes med nya. Nya fönster levererades av både H-fönstret i Lysekil och Leab. Fasaden bestod av både klinker och plåtkassetter. I huset finns både kontorslokaler och lägenheter. Renoveringen startade i högdelen av fastigheten. Den nya fasaden består av puts, klinkersystemet Caparol Capatect Solid samt perforerad plåt. Fasadmuren består av många olika skikt som genom åren släppts från varandra. Vissa delar av fasaden fick rivas och fyllas ut. Kalvade delar av fasaden revs och ersattes med isolering av samma tjocklek som hade plockats ner. Utstockning sker i flera steg och armeras. Till höger armeras putsen med fibernät. Ytputsen blev Caparol Fasadputs AmphiSilan K 1 m.m. Klara delar av fasaden delbesiktigas innan ställningen rivs. Fasaderna efter renovering. Vi på Morneon gillar arkitektens val av färger.

Läs mer

Vill du veta mer om vårt arbete med balkong- och fasadrenovering? Läs mer om våra tjänster, eller se fler av våra referensprojekt i bloggen.