Sök

Morneon Fasad

Fasadrenovering och takomläggning i Skåne

Bergsgatan 24, Malmö – Omfogning med svart kalkbruk med stålad ytstruktur

11 oktober, 2013
Beställare: Privat fastighetsägare Före renovering. Större bitar puts saknades på frontespisen. Här var etablering klar. Från ställningen kunde vi tillsammans med beställarens ombud konstatera att årstavlorna var förbi räddningsåtgärder. Mallar för byggårstidstavlor tillverkas av vår arbetsledare Christer och Roland, företagschef på Morneon. Till vänster: Tavlorna återskapades med hög hantverksskicklighet. Till höger: Här var tavlorna klara för avfärgning. Här revs (kratsades) fogarna. Vid upphandlingen föreslog Morneon bibehållande av originalfogens svarta färg samt dess stålade ytstruktur, vilket gillades av beställaren. Det är roligt med beställare som satsar på kvalité! Morneon är stolta över att vi fick förtroendet att renovera denna fasadpärla i centrala Malmö, där beställaren var angelägen om att behålla fasadens originalkvalitéer.

Läs mer

Vill du veta mer om vårt arbete med balkong- och fasadrenovering? Läs mer om våra tjänster, eller se fler av våra referensprojekt i bloggen.