Sök

Morneon Fasad

Fasadrenovering och takomläggning i Skåne

Fasadrenovering och balkongrenovering på Regeringsgatan 154, Landskrona

15 april, 2018

I entreprenaden utförde Morneon Fasad:

Morneon fick i uppdrag att renovera balkonger och skadat murverk ovanför fönstren på grund av rostande stål.

Tillsammans med kunden sattes ambitionsnivån på antalet murvalv som skulle renoveras. Rostskador på armeringsjärn eller stålbalkar är mycket vanligt i murverk.

Fasadteglet demonterades varsamt. Stålbalkar slipades och rostskyddsmålades.

När en tegelrenovering utförs är det mycket viktigt att hitta ett bra ersättningstegel. Generellt vill man att nytt tegel ska synas så lite som möjligt. I detta projekt sparades originalteglet för att kunna återmuras.

I projektet togs beslutet att murvalven ovanför fönstren skulle renoveras med prefabricerade tegelbalkar. Alla murvalv mättes upp unikt och återmuras i befintligt murförband. Till höger: Handavtryck i tegelsten.

Till vänster: Här har fasaden renoverats med hjälp av återvunnit tegel. Till höger: Leverans av tegelbalkar.

Till vänster: Syn av extern konstruktör från Tyréns. Till höger: Hål i bärande rambalks-konstruktion. Balkongen var i mycket dåligt skick.

Balkongbalkar förbereddes för blästring.

Balkar renoverades enligt konstruktörens åtgärdsförslag. En del balkar fick ersättas medan andra rambalkar bedömdes vara i så gott skick att de kunde blästras stålrena och rostskyddsmålas. Balkarna rengjordes till ISO renhetsgrad SA 2.

Nygjutna balkonger skurades för ett perfekt resultat.

Vilket resultat! Det är svårt att se att valven är renoverade.

Läs mer

Vill du veta mer om vårt arbete med fasadrenovering och tegelrenovering? Läs mer om våra tjänster, eller se fler av våra referensprojekt i bloggen.