Sök

Morneon Fasad

Fasadrenovering och takomläggning i Skåne

Kilian Zollsgatan 1, Malmö (Brf Kilian 1) – Totalrenovering av ett Erik Sigrid Persson hus

25 november, 2016
Morneon Fasad vann förtroendet att utföra fasad-, balkong- och takrenovering till Brf Kilian. Huset ritat av Eric Sigfrid Persson. Befintlig puts skulle rivas till putsbäraren (tegelmuren). Därefter utförde vi en putsgrundning för att öka vidhäftningen mellan putsbäraren och utstockningsbruket. Burspråken i fastigheten var murade med lättbetongblock och lagades ut och grundades med ett specialbruk som är lågalkaliskt. Det vita bruket i bild. Vi utförde en treskiktsputs med kalkbruk med en kvastad ytstruktur. I förfrågningsunderlaget skulle balkongerna betonglagas, efter blästring kunde vi konstatera att täckskiten på armeringen var mycket bristfällig på en majortet av ytorna på balkongernas undersidor. Samt stora skador i framkant på balkongplattorna. Beslut togs att gjuta om balkongplattorna. På vårt initiativ gjorde vi en brädformad balkongundersida i likhet med originalet. Normalt är formning med formplyfa standard. Dessa balkonger är så kallade ”överspända balkonger” vilket innebär att lasten tas upp med armering från bjälklaget. Huvudregeln i denna typ av konstruktion är att armeringen från bjälklaget ska ligga i balkongplattas överdel. Innan vi kunna fortsätta med gjutningsplanerna kompletteras armeringen med dubbar enligt extern konstruktörs anvisningar. Då vi göt om under vintertid, användes värmeslingor i plattorna för att kunna styra temperaturen och härdningsprocessen i betongen. Betongen vibreras och stockas av, ytstrukturen på plattorna är en filtad yta. Skorstenarnas murverk var mycket vittrat. Avfärgning kilian zollsgatan Huset avfärgades med Keim silikatfärg. Kilian zollsgatan efter renovering Fastigheten efter renovering.

Läs mer

Vill du veta mer om vårt arbete med balkong- och fasadrenovering? Läs mer om våra tjänster, eller se fler av våra referensprojekt i bloggen.