Sök

Morneon Fasad

Fasadrenovering och takomläggning i Skåne

Bergsgatan 4, Malmö, MKB – takomläggning och fasadrenovering

29 november, 2016
Morneon vann upphandlingen att renovera fasaderna och utföra en takomläggning. I anbudskedet var det redan rest en ställning då MKB akut behövt skrota fasaderna från lösa fasaddelar. De fasaddelar som fallit ner hade orsakats av rostande infästningar och armering inmurat och ingjutet i fasaden. Till höger är ställningen ombyggd för fasadarbeten och takomläggning. I entreprenaden skulle betongdetaljer i fasaden blästras varsamt. Resultatet blev bra. Murbruket i bakmurarna till frontespiserna var fullständigt söndervittrade. Behövdes demonteras och då medföljde även frontespistavlorna. Frontespistavlorna var också delvis armerade med rostande järn som behövdes rensas ut. Demonterat tegel återanvändes vid uppmurningen av bakmurarna. Stuckaturen i fasaden var infärgad rödbetong, och mycket vittrad av tidens tand. Fick ersättas med ny. Nya stuckaturramar till frontespistavlorna dubbades med rostfria stänger och förankarades med bakmuren. Ett häftigt och komplext arbete med demonteringen och återmonteringen av frontespiserna. Resultatet blev bra. Fogarna kompletterades med infärgat svart fogbruk lika originalet. Frontespis bergsgatan i samband med renovering I vissa fasadentreprenader är det bästa betyget att man i efterhand inte kan se att en renovering har genomförts. I den aspekten tycker vi på Morneon att vi lyckats med frontespiserna. I entreprenaden skulle bottenvåningen putsades om. Den ursprungliga linjedragningen i putsen skulle återskapas. Bottenvåningen avfärgades med Keim silikatfärg. Bergsgatan 4 efter renovering Vi är mycket med resultatet.

Läs mer

Vill du veta mer om vårt arbete med balkong- och fasadrenovering? Läs mer om våra tjänster, eller se fler av våra referensprojekt i bloggen.