Sök

Morneon Fasad

Fasadrenovering och takomläggning i Skåne

Skvadronsgatan 18, Malmö – Takomläggning och fasadrenovering

10 juni, 2014
Före renovering. Morneon tog kontakt med Brf  Christinelund för att undersöka intresset av en fasadrenovering. Det visade sig att bostadsrättsföreningen var på väg att upphandla fasad- och takrenovering. Morneon bjöds in att lämna en offert. Morneon vann anbudsutvärderingen och projektet gick igång i februari 2014 med takomläggning och fräsning av fogar. Som option i offerten antogs tegeltvätt före kratsning av fogar, vilket krävde en extra täckning av fönstren. I Morneons offert fanns optionen att de gamla gjutjärnsventilerna skulle tas tillvara på. Ventilerna demonterades, blästrades, rostskyddsmålades, insektsnät limmades på baksidan och ventilen återmonterades sedan med bruksfog. Vi fogar traditionellt med fogslev och efterkomprimering med fogpinne. Fogning utförd på detta sätt menar vi på Morneon är överlägset jämfört med fogning med fogspruta. I entreprenaden ingick fogning av skorstenar samt omgjutning av skorstenskronor. Men sedan dessa rivits stod det klart att behovet var större än det som ingick i entreprenaden. De översta skiften murades om. Nya skorstenskoner formades. Här var skorstenarna klara, det enda som återstod var ståndskivorna som skulle trappas i fogen mot skorstenen. Innan takpannorna lades på plats på gårdshuset. Till vänster: Gårdshusets tak var här klart. Till höger: Resultatet av tegeltvätt i kombination med eftertvätt blev lika bra som förväntat. Fastigheten efter renovering.

Läs mer

Vill du veta mer om vårt arbete med balkong- och fasadrenovering? Läs mer om våra tjänster, eller se fler av våra referensprojekt i bloggen.