Sök

Morneon Fasad

Fasadrenovering och takomläggning i Skåne

Fönsterrenovering

Morneon Fasad tar som totalentreprenör ansvar för fönsterrenovering i samband med fasadrenovering. Det är lönsamt att genomföra dessa investeringar samtidigt bland annat med hänsyn till kostnaden för byggnads­ställningar och andra kringarbeten. Morneon Fasad anlitar endast erkänt skickliga, lokala fönsterspecialister.

Fönster är en mångfacetterad byggnadsdetalj som kräver ett kontinuerligt underhåll för att få en lång livslängd. En skyddande färgkappa är väsentlig för att skydda mot röta, gråträ och färgsprickor.

Det gäller att gå varsamt till väga när man renoverar fönstren i en äldre fastighet. Fönsterrenovering kan påverka husets karaktär kraftigt och det gäller att väga in såväl estetiska som ekologiska och ekonomiska faktorer vid renovering.

De vackra fönstren efter renovering på Kungsgatan 30 i Malmö

Energisparande fönster

Det är lätt att tro att nya moderna fönster är mer energieffektiva än äldre fönster. Därför byter många fönster istället för att renovera de befintliga. Men faktum är att äldre fönster som underhålls och renoveras på rätt sätt också kan vara energieffektiva. Dessutom är kvaliteten på virket och hantverket ofta högre på gamla fönster. Man sparar också ofta på såväl miljön som plånboken genom att behålla sina gamla fönster.

Fram till 1920-talet tillverkades fönstren direkt på byggarbetsplatsen. Kvaliteten på virket var hög och glasen var munblåsta. Mellan 1920-1960 tillverkades fönstren istället i en snickerifabrik och levererades grundmålade till byggarbetsplatsen. Glasrutorna var valsade istället för munblåsta och ofta större. Virkeskvaliteten var fortfarande mycket hög.

Fönster från de här perioderna energieffektiviseras genom att man justerar bågarna samt sätter tätningslister på innerbågens insida. Man kan också byta innerbågens glas till ett tre milimeters lågemissionsglas.

Efter 1960 tillverkades fönstren färdiga i fabrik. Fönsterramarna var kraftigare och virkeskvaliteten kunde vara betydligt sämre. Fönstren målades dessutom ofta med obeprövade färger som stängde in fukten i träet. I den här typen av fönster finns det ofta möjlighet att sätta in bättre isolerglas.

Då fönster från den här perioden inte alltid håller så hög kvalitet kan det också vara ett alternativ att byta ut dem. Eftersom fönster som tillverkats efter 1960-talet har ett enklare utseende, gör det inte heller lika stora estetiska skillnader att byta fönstren mot nya.

De vackra blå- och vitmålade fönstren på Föreningsgatan 73 efter renovering

Behöver du råd? Ring oss nu!

Utveckla ett projekt med oss

Processstart

Så här driver vi våra projekt, om du är intresserad av en av våra tjänster ta kontakt med oss.

1
Behov uppstår

Ni konstaterar att det finns ett Underhållsbehov av fastighetens Fasad och kontaktar Morneon Fasad för att diskutera lämpliga åtgärder och får ett kostnadsförslag.

2
Kalkyler och offerter

Morneons ingenjör och kalkylator gör flera besök på plats samt studerar befintliga fasadritningar. Det leder fram till kalkyler och en eller flera offerter utifrån olika alternativ och ambitionsnivåer av arbetet som ni önskar få utfört. Arbetet underlättas om ni som uppdragsgivare kan tillhandahålla befintliga fasadritningar i de fall sådana finns.

3
Frågor och justeringar

Ni återkommer till Morneon med skriftliga frågor på offerten och eventuella justeringar av ambitionsnivåerna.

4
Anbudet kompletteras

Morneon kompletterar anbudet i ett eller flera steg tills ni känner Att ni hittat rätt ambitionsnivå för er fastighet, det vill säga att vi utför de åtgärder som ni önskar och har behov av inom era ekonomiska ramar.

5
Offerten antas

Ni antar offerten och får en orderbekräftelse som ligger till grund för avtalet.

6
Om Bygglov alt. startbesked behövs

Ni söker bygglov om det behövs. Morneon kan bistå er med hjälp samt föra dialog med stadsantikvarien och bygglovshandläggaren. Bygglovet kan även sökas innan ni antagit offerten.

7
Startmöte

När bygglovet godkänts håller Vi ett startmöte. Hålls på plats hos er där alla inblandade parter deltar. Morneons representanter är projekt- och arbetsledare. Uppdragsgivaren kan representera sig Eller utse en extern projektledare. Vid startmötet överlämnar uppdragsgivaren nycklar till fastigheten i minst två exemplar och ger Morneon tillgång till fastighetens eluttag.

8
Hyresgästerna informeras

Fastighetsägaren eller styrelsen informerar hyresgästerna i god tid om att fasadrenoveringen ska äga rum vad det innebär och vilka tider man kan förvänta sig att arbetet kommer att pågå. Därefter informerar Morneon fortlöpande hyresgästerna genom anslag i gemensamma utrymmen.

Projektstart

Objektspecifik kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöplan upprättas , som totalentreprenör ansvarar vi för arbetsmiljön enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Byggställning monteras, skyddsrond på byggställning utförs innan byggställningen tas i bruk. Övrig byggetablering så som bodar och verktygscontainers etableras på de ytor som Morneon har tagit i anspråk i våra belamringstillstånd för respektive kommun. Kontrakterade arbeten påbörjas.

9
Avstämmningar

Byggmöten hålls kontinuerligt var tredje vecka för att stämma av tidplaner och andra frågeställningar som kan uppstå under arbetets gång.

10
Delbesiktning

Delbesiktning utförs av en oberoende besiktningsman.

11
Färdigställande

Arbetet slutförs och slutbesiktning sker. Efter godkänd slutbesiktning börjar den femåriga garantin att gälla. Morneon överlämnar en drift- och underhållspärm.

12
2-års besiktning

Efter två år utförs en statusbesiktning.

13
Garantibesiktning

Efter fem år utförs en garanti besiktning.

14
Ansvariga i 10 år

Morneons ansvar gäller i tio år enligt sedvanlig praxis.

Kontakta oss

Våra tjänster