Sök

Morneon Fasad

Fasadrenovering och takomläggning i Skåne

Takomläggning, fönstermålning och omfogning på S:t Knuts torg 4, Malmö

28 februari, 2020

I förtroende handlade BF Algården upp Morneon Fasad AB för en omfattande renovering av deras fastighets klimatskal. I projektet utförde vi en takomläggning, skorstensrenovering, fönstermålning, omfogning av tegelfasader och fasadtvätt.

Bf Algården ligger ut mot S:t Knuts torg i Malmö.
Fasaden före renovering.
Entré före renovering.
Flera skorstenar lutade oroväckande.
Efter byggställningen var rest kunde det konstateras att skorstenskronor var på djupet påverkade av mossa och spjälkning.
Mossan ser verkligen livskraftig ut.
Skorstenskronor demonterades och deponerades.
Skorstensmurarna demonterades murbruket var på många ställen i stort sätt bara sand, bindemedlet i murbruket var sedan länge förverkat.
Skorstenarna murades upp på nytt.
Nya skorstenskroner gjöts.
Efter arbetet med skorstenarna var klara startade arbetet med omläggningen av taket.
Nya takpannor är utlagda.
Nya takfönster specialtillverkades likhet med de original fönsterna som fanns på taket innan renoveringen.
Wow ett omlagt tak av hög kavitet så väl tekniskt som antikvariskt.
Huset till vänster i bild är omfogat av ett konkurrerande företag 2019 huset till höger är utfört av Morneon Fasad 2020. Skillnaden är enorm vi ställer frågan vem har besiktigat fasaderna i fastigheten till vänster hur har det kunnat bli godkänt? Flammigheten i fasaden till vänster försvinner inte av sig själv, välj en fasadentreprenör som Morneon Fasad som kan garantera ett bra tekniskt och estetiskt utförande.