Sök

Morneon Fasad

Fasadrenovering och takomläggning i Skåne

HSB Brf Adjutanten, Malmö – Tilläggsisolering med en putsad fasad, fönsterbyte och takomläggning

30 november, 2015
Före renovering i offert stadie. Föreningen var intresserade av en offert uppdelad på tak-, fasad-, fönsterbyte och nya smidesräcken. I arbete med att offerera nya smidesräcken studerade vi räckena på husets byggritningar och gjorde en visualisering med ett räcke som är anpassat till dagens mydighetskrav. Efter att Morneon vunnit förtroendet till entreprenaden hade vi flera planeringsmöten med samarbetspartners och Morneons arbetsledning. Till höger pågår arbetet med rivning av befintlig plåtfasad. Efter all fasad var riven upptäcktes fasadutsmyckningar som föreningen och vi som entreprenör ville ta vara på. Takomläggningen utförs samtidigt som övriga arbeten för synergi-effekternas skull. Tilläggsisolering med en putsad fasad från weber serporoc Gamla fönster rivs. Nya fönsterbleck monteras med kontinuerligt fästbleck. Nya fönsterbleck utförs med putskant. Nya takpannor kommer från Wienerberger och heter madura. De har 30 års garanti. Tegelomfattningar runt trapphusen fogas om och tvättas. Det är ett mycket vackert tegel med många schatteringar. Morneon blev i detta projektet kontaktade av två studenter från Malmö Högskola som vill göra studebesök till sitt examensarbet. Här på bilden vissar Peter vår projektledare dom runt på bygget. Morneons murare tar en välbehövlig paus. Andra och sista delen av tjockputsen sprutas på. Offererad ytstruktur är mycket vanlig för 50-tals hus är riven, vilket görs till höger i bild. platsbesök från stadsbyggnadskontoret Stadsbyggnadskontoret och kontrollansvarig gör platsbesök. Befintliga adressnummerskyltar renoveras. Efter avslutat arbete. Vår kund och vi på Morneon är mycket nöjda med resultatet av projektet. Första lägenheten som såldes efter avslutat projekt såldes för 7000kr/ m2 mer än tidigare toppförsäljning.

Läs mer

Vill du veta mer om vårt arbete med balkong- och fasadrenovering? Läs mer om våra tjänster, eller se fler av våra referensprojekt i bloggen.