Sök

Morneon Fasad

Fasadrenovering och takomläggning i Skåne

Recension av Reparation av Murade fasader med korrosionsskador – Svensk Byggtjänst

16 februari, 2023

Svensk Byggtjänst har gett ut en handbok som riktar sig till fastighetsägare, projektörer, entreprenörer och materialleverantörer som behöver åtgärda korrosionsskador i murade fasader.

Handboken ger en inblick i orsaker till armeringskorrosion i murade fasader och ger praktisk hjälp för att på ett tekniskt och gestaltningsmässigt hållbart sätt reparera fasaden. Skisser och fotografier från praktisk verksamhet illustrerar skador i murverk, reparationsmetoder och vanliga missgrepp i reparationsarbetet. Handboken är resultatet av tre forsknings- och utvecklingsprojekt vid Lunds Tekniska Högskola mellan åren 2004 och 2016. Boken har sammanställts av Tomas Gustavsson, Johan Jönsson och Miklós Molnár.

I boken konstateras att det finns stort behov av att åtgärda korrosionsskador i murade fasader byggda under perioden 1950 – 1975. Under den perioden var det vanligt att man försåg murade fasader med icke korrosionsskyddad armering och förankring, vilket har lett till att det finns ett stort antal fasader med skador. Beroende på skadornas omfattning kan mer eller mindre genomgripande reparationsåtgärder behöva sättas in.

Med fördel kan reparation av fasaden kombineras med andra åtgärder som syftar till att uppgradera byggnadens energiprestanda och klimatskal. Reparation av skadade fasader handlar om stora ekonomiska och inte sällan även kulturhistoriska värden.

I boken riktas ett tack till personer och organisationer som har varit behjälpliga vid handbokens tillkomst bland många andra Morneon Fasad AB.

På Morneon Fasad anser vi att boken bekräftar och befrämjar den kunskap som ackumulerats i vår verksamhet. I bloggen finns ett stort antal beskrivningar av reparation av murade fasader med korrosionsskador. Vi uppskattar författarnas konstaterande att en hantverksmässig omsorg vid reparation av murade fasader är avgörande för resultatet liksom att använda tegel och murbruk som passar in i det aktuella murverket.

Boken finns nu tillgänglig på Bokus. Klicka här för att ta er till deras hemsida.

Morneon Fasad AB erhåller ingen ersättning vid försäljning av denna bok.

Fler av våra spännande projekt kan du läsa om nedan.