Sök

Morneon Fasad

Fasadrenovering och takomläggning i Skåne

Val av fönster vid fönsterbyte.

1 februari, 2023

Fönster är en väsentlig del av en fastighets karaktär och ger fasaden dess särart. Fönster berättar om var huset hör hemma i bebyggelsehistorien. Fönstrets form, storlek och stil avgör hur mycket ljus och rymd som ges i inomhusmiljön. Det visuella intrycket av fönster i en fasad är till stor del beroende av fönstrets dimensioner och de inbördes relationerna mellan den glasade delen och båge/karm. Originalfönster som utformats med omsorg och i samspel med resten av fasaden är ofta väl proportionerade med precis så stora dimensioner som konstruktionen kräver.

Malmö Stadsbyggnadsnämnd har antagit riktlinjer för val av fönster vid behov av renovering. Skriften förordar renovering i stället för byte av fönster. Det är väsentligt att efterlikna originalet så långt möjligt avseende material och dimensioner. Fönster är viktiga för den estetiska utformningen och ska inte reduceras till ett tekniskt byggelement.

Aluminiumbeklätt trä är det som säljs mest och ger en träkänsla på insidan och är underhållsfritt på utsidan. Träfönster är vackert och ytterst hållbart med underhåll av ytskiktet. PVC-fönster är billigt i inköp, men är inte ett rekommenderat val av Morneon Fasad AB .

Träfönster

Träfönster har med rätt underhåll de egenskaper som krävs för att tåla ett svenskt klimat med allt från sol till snö och regn. Trä är ett klassiskt naturmaterial i Sverige. Vid tillverkning av träfönster används långsamt växande skogstall som har en hög andel kärnvirke. Trä från tall kallas ofta furu och ingår i Pinus-släkten som består av cirka 100-talet barrträdsarter. Tall är naturligt impregnerat genom kåda och innehåller en rad ämnen som motverkar angrepp från insekter och svamp. Ett underhållet träfönster har mycket lång livslängd. Bland fördelarna finns att småskador som repor och skrapmärken snabbt kan täckas över med spackel och färg. Kulören kan ändras om tycke och smak ändras med tidens gång.

Trä/aluminiumfönster

Fönster tillverkade av en kombination av trä och aluminium ger träets fina, naturliga egenskaper på insidan med aluminium som väderbeständigt skydd på utsidan. Aluminium kräver inte utvändigt löpande underhåll med målning. Trä/aluminiumfönster är idag det vanligaste valet i samband med såväl nybyggnation som renovering. En byggnadsantikvarie kan dock hävda att olika material kan vara förvillande lika i nytt tillstånd, men åldras olika. En buckla i ett aluminiumfönster kan vara svår eller omöjlig att rätta till.

PVC-fönster

PVC-fönster kräver minimalt underhåll och är motståndskraftigt mot hårt väder. Ram och karm kan behöva tvättas emellanåt, men i övrigt krävs inte underhåll. Nya plastfönster har idag en lägre glans än tidigare modeller och liknar därmed mer fönster av andra material. PVC kan återvinnas. PVC-fönster är billigare i inköp än klassiska träfönster. PVC-fönster förekommer ytterst sparsamt i Morneon Fasads projekt.

Behöver du råd? Kontakta oss så hjälper vi dig!


Nedan kan du se ett urval av fönsterrenoveringsprojekt i regi av Morneon Fasad som totalentreprenör.

fönsterbyte-malmö
Östra Ryttmästaregatan 10 i Malmö.
fönsterbyte-i-malmö
Regementsgatan 9 i Ystad.

Fler av våra spännande projekt kan du läsa om nedan.