Sök

Morneon Fasad

Fasadrenovering och takomläggning i Skåne

Undvik misstag i murat och putsat byggande

Rätt utförda kan murade och putsade fasader fungera i många decennier med minimalt underhåll. Samtidigt ställer murning och putsning krav på korrekt hantverksmässigt utförande, rätt genomförd projektering och adekvat materialval. I ett brett samarbete mellan byggbranschen och representanter från Lunds Tekniska Högskola har kompendiet [Undvik misstag i murat och putsat byggande] tagits fram för att…

Läs mer

Moderna Malmö – Ribershus

Sveriges Television har i en serie korta inslag skildrat god arkitektur i Sverige under rubriken K-märkts modärna. Avsnitt ett av nio 1996 handlar om Ribershus i Malmö. Under drygt fyra minuter skildras att modernismen gjort avtryck i byggnationen av Ribershus. Det första moderna niovåningshuset i området stod klart 1937. Byggmästare var den legendariske Eric Sigfrid…

Läs mer

Undvik misstag i murat och putsat byggande

Rätt utförda kan murade och putsade fasader fungera i många decennier med minimalt underhåll. Samtidigt ställer murning och putsning krav på korrekt hantverksmässigt utförande, rätt genomförd projektering och adekvat materialval. I ett brett samarbete mellan byggbranschen och representanter från Lunds Tekniska Högskola har kompendiet [Undvik misstag i murat och putsat byggande] tagits fram för att…

Läs mer

Kompendium om Murverkskonstruktion

Föreningen Tungt murat och putsat byggande [TMPB] bildades 2012 på initiativ av en forskargrupp vid Lunds Tekniska Högskola och företrädare för murverksbranschen . Medlemmar i föreningen kommer från olika lärosäten, entreprenörer i branschen, materialleverantörer, arkitekter och konstruktörer. Föreningen stöder framtagande av publikationer som sprider kunskap och ökar kompetensen. Miklós Molnár, från Lunds Tekniska Högskola, och…

Läs mer

Bygglov vid fönsterbyten – rättsfall

Många fastighetsägare frågar om de måste söka bygglov för fönsterbyte. Plan- och Bygglagen, PBL, har i 8 kap 13 § förbud mot att ”förvanska” en byggnad som är särskilt värdefull ur kulturhistorisk synpunkt. Ändring av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar vara på byggnadens kulturhistoriska värden…

Läs mer

Balkongrenovering på Randersvägen 24, Malmö.

Vill du veta mer om vår tjänst balkongrenovering, klicka här.

Läs mer

Balkongrenovering i Lund på S:t Laurentiigatan, Lund

Morneon Fasad utför balkongrenovering till HSB Skåne.

Läs mer

8 st tips för ett billigare fasadunderhåll

Rolands checklista för billigare fasadunderhåll Som företagschef på Morneon Fasad har Roland lång erfarenhet av fasadunderhåll. Här har han samlat sina tips och råd för att hålla fasaden i skick. 1. Underhåll och rensa hängrännor, stuprör och rensskålar från löv och dylikt. 2. Tryckspola ur dagvattenrör, gårdsbrunnar och dylikt, med täta intervaller. 3. Stuprör har en…

Läs mer

Hydrofobering – impregnering av fasaden

Hydrofobering sparar energi Ett material med högt fuktinnehåll utgör inte bara grogrunden för missprydande beläggningar såsom alger, mögel, mossa och lava, utan reducerar även dess värmeisolerande egenskaper. Tester visar att ett fuktinnehåll på 5% i en fasad ökar dess värmeledningsförmåga med upp till 50 %. Genom hydrofobering, d.v.s. impregnering av ytan, stoppas fukten och fastighetens…

Läs mer

Omputsning av gatufasaden och fönsterbyte på Kockumsgatan 5, Malmö.

Omputsning och fönsterbyte Detta projekt handlades upp i förtroende, projektet omfattade renovering av puts och fönsterbyte på gatufasader. Underprojektet tillkom extra arbete med målning av plåttak. Vill du veta mer om vårt arbete med balkong- och fasadrenovering? Läs mer om våra tjänster, eller se fler av våra referensprojekt i bloggen.

Läs mer