Sök

Morneon Fasad

Fasadrenovering och takomläggning i Skåne

Referensprojekt

Mur & Putsföretagen – vår branschorganisation

22 april, 2021

Mur & Putsföretagen utvecklar arbetsmetoder, utrustning och hjälpmedel. Organisationen medverkar bland annat i standardiseringsarbetet för murning och puts i Europa och i Sverige. Mur & Putsföretagen utbildar medlemsföretagens anställda genom intern kursverksamhet, information och internkonferenser. När man anlitar ett företag inom Mur & Putsföretagen kan man vara säker på att medlemsföretaget har de bäst utbildade…

Läs mer

Skyltar är en del av stadsbilden

29 mars, 2021

Skyltning kan bidra till en attraktiv stadsmiljö och hjälper människor att orientera sig. Det finns många saker att tänka på inför val av skylt och placering av den. Skyltar ska så långt möjligt utformas och placeras på ett sätt som gör dem tillgängliga och användarvänliga för alla. De ska vara estetiskt utformade. Skyltar och ljusanordningar…

Läs mer

Konsumentverkets förslag till hantverkaravtal

12 februari, 2021

Morneon Fasad får ofta frågor från villaägare om underhåll och reparationer av fasader, fönster och tak. Vår verksamhet är inriktad på flerfamiljshus och andra större objekt. Vi kan därför i regel inte hjälpa den enskilde villaägaren utan ger rådet att denne ska vända sig till entreprenörer eller hantverkare med denna inriktning. Underhåll och renovering medför…

Läs mer

Omfogning av tegelfasader på Helmfeltsgatan 9, Malmö

8 februari, 2021

Till BF Mellangården fick Morneon Fasad i uppdrag att utföra fasad- och balkongrenovering. I projektet skulle tegelfasaderna på gata- och gårdsfasad fogas om samt balkongerna på gårdsfasaderna skulle rostskyddsmålas. I projektet beslutade styrelsen att lägga om takfallet mot gatufasaden. Vill du veta mer om vårt arbete med balkong- och fasadrenovering? Läs mer om våra tjänster, eller…

Läs mer

Boverket – lär dig mer om byggande

4 februari, 2021

Det finns många regler och lagar som talar om vad man får bygga och hur det ska göras. Många statliga myndigheter är inblandade som Boverket, Arbetsmiljöverket, Elsäkerhetsverket, Energimyndigheten och Konsumentverket. Inom kommunen finns Byggnadsnämnd, Miljönämnd, Kulturnämnd och Gatukontor. Alla strävar efter att bostäder ska ha en god kvalitet och byggande ska ske på ett säkert…

Läs mer

Hitta Morneon Fasad på Pinterest

3 februari, 2021

Pinterest är som en anslagstavla eller en fin tidning där du hittar notiser och inspiration i ämnen du gillar. Den som vill veta mer om fasader, murverk, fönster med mera – klicka här.

Läs mer

Tegelrenovering och balkongrenovering på Hantverkaregatan 11, Malmö.

25 januari, 2021

Omfogning av tegelfasader och balkongrenovering på Hantverkaregatan i Malmö.

Läs mer

Nytt avgörande om bygglov vid fönsterbyte

24 januari, 2021

Länsstyrelsen i Skåne har i ett beslut, den 22 december 2020, upphävt Malmö Stadsbyggnadsnämnds beslut att utdöma sanktionsavgift för fönsterbyte i fastigheten Asker 3 i Ribersborg. Länsstyrelsen upphävde Stadsbyggnadsnämndens beslut om att återställa de ursprungliga fönsterna, det vill säga att de nyinsatta fönsterna skulle rivas ut. Ärendet omfattar även byte av fasadfärg och balkongräcken, där…

Läs mer

Muraryrket

18 januari, 2021

Gymnasieskolans treåriga program för Bygg- och anläggningsbranschen ger en god grund för anställning hos Morneon. I byggbranschen hanteras stora ekonomiska värden och utbildningen ska därför ge färdigheter i att planera, genomföra, dokumentera och kvalitetssäkra arbetet med nutida metoder och hjälpmedel. Gymnasieskolan har värdefulla fördjupningskurser i Betong respektive Mur- och putsverk 1 – 3.Den arbetsplatsförlagda utbildningen…

Läs mer