Sök

Morneon Fasad

Fasadrenovering och takomläggning i Skåne

Referensprojekt

Morneon Fasad fortsätter att investera i sin maskinpark med ny putspump från ROX International AB

31 mars, 2022

Morneon Fasad är inne i en expansiv fas och ser ljut på framtiden de senaste 12 månaderna har vi investerat i ett flertal nya maskiner. Idag anlände vår nya putspump med kombinerad bruksblandare.

Läs mer

Fasadrenovering på Sankt Laurentiigatan 6, Lund

17 mars, 2022

Morneon Fasad fick förtroendet till Brf St Peter att utföra fasadrenovering av gatufasadens putsade fasader samt omfogning av tegelfasader. I projekt har vi också utfört renovering av betong i bilgaraget. Mer information kommer publiceras alt efter projektet fortskrider.

Läs mer
Omputsning av fasader

Fasadrenovering på Mäster Henriksgatan 6, Malmö

8 februari, 2022

Morneon Fasad anlitas för att utföra en omfattade fasadrenovering av Brf Mäster Henrik. Vill du veta mer om Morneon Fasad´s tjänster, klicka här.

Läs mer

Fasadrenovering i Malmö på Amiralsgatan 29

8 februari, 2022

Under våren och sommaren kommer 2022 kommer Morneon Fasad AB att utföra en omfattade fasadrenovering, takrenovering samt fönsterbyte. På delar av gårdsfasaden kommer en tilläggsisolering utföras. Fortlöpande informatorn om projekt kommer att postas i detta inlägg.

Läs mer
investerings-stod

Investeringsstöd till bostadsbyggande och energieffektivisering avvecklas

30 december, 2021

Riksdagen har beslutat att avveckla investeringsstödet för att bygga hyresrätter och studentbostäder samt stödet till energieffektivisering i flerbostadshus. Det innebär att ansökningar som kommer in till landets länsstyrelser efter den 31 december 2021 inte får beviljas. Det anslag som beslutats för 2022 får enbart användas till att betala ut stöd som redan har beviljats och…

Läs mer
Putsfasad

Morneon Fasad utökar sin kapacitet.

2 december, 2021

Morneon Fasad har nu investerat i vår maskinpark vilket gör att vi utökar vår kapacitet ute på fältet. Morneon Fasad har investerat i en ny Turbosol POLI-T skruvpump och en helt ny TB10. Perfekt för fasadrenoveringar, om putsning av fasad och mycket mer. Tack för en fin leverans utav: Morneon Fasad Investerar för framtiden Se…

Läs mer
ekonomiskt stöd

Energieffektivisering med nytt stöd

4 november, 2021

Ett nytt stöd för energieffektivisering i flerfamiljshus kan sökas från oktober 2021. De som kan söka stöd är allmännyttiga bostadsföretag, privata bostadsföretag, bostadsrättföreningar med flera. Stödet är avsett för bostäder och kan ges till fastigheter där mer än hälften av ytan utgörs av bostadslägenheter. Exempel på energieffektiviserande åtgärder är tilläggsisolering, byte av fönster, installation av…

Läs mer
bygglov

Samhällets krav – bygglov

3 november, 2021

Boverkets bygg- och konstruktionsregler innehåller det som samhället kräver att byggnader minst måste uppfylla. Det handlar om bland annat tillgänglighet, brandskydd, bärförmåga, inomhusmiljö och säkerhet. Dessa krav ska uppfyllas för alla nya byggnader. Vid ändring av befintliga byggnader ska krav uppfyllas för de delar som ändras. Kraven gäller för delar som byggs till, delar som…

Läs mer