Sök

Morneon Fasad

Fasadrenovering och takomläggning i Skåne

Tärningholmsgatan 6, Malmö – Fasadrenovering och återställande av balkonger som varit rivna

Nya balkonger och renovering av befintliga balkonger samt fasadrenovering till fastighetsägaren Tensor.

Läs mer

Stora Nygatan 65, Malmö – Putslagningar och avfärgning med Keim

Fasadrenovering och omgjutning av fasadstukatur som gått sönder pga. rostande armering.

Läs mer

Ystadsgatan 9, Malmö – Fasadrenovering

Takomläggning och fasadrenovering till Brf Idet 11.

Läs mer

Nordmannagatan 6, Malmö – Fasadrenovering av fasadstukatur

Fasadrenovering och renovering av fasadstuckatur samt takomläggning.

Läs mer

Erikstorpsgatan 18, Malmö – Balkongrenovering i form av omgjutning

Omgjutning av 8 st gårdsbalkonger med nya smidesräcken.

Läs mer

Bergsgatan 24, Malmö – Omfogning med svart kalkbruk med stålad ytstruktur

Omfogning med infärgat svartfogbruk lagning av fasadstuckatur.

Läs mer

Ystadsgatan 2, Malmö – Fönsterrenovering och takrenovering

Fasadrenovering och takmålning samt ny plåttäckning av torn.

Läs mer

Yrkeskompetens – Dragna putslister

Övning på listdragning.

Läs mer

Nordlindsväg 91, Malmö – Fasadrenovering omfogning med kalkbruk

Omfogning av tegelfasader och omgjutning av 24 överspända balkongplattor samt renovering av smidesräckena.

Läs mer

Fasadrenovering på Stora Nygatan 63, Malmö

Putsning av brandmursgavel samt återskapande av choklad reklam.

Läs mer